APP Sp. z o.o.

Załóż konto


Zapomniałeś hasła?


W związku z nową wersją Strefy Partnera prosimy o jednorazowe wygenerowanie nowego hasła przy użyciu formularza do przypominania hasła. Na wskazany adres e-mail wysłany zostanie link umożliwiający zalogowanie się w nowym serwisie.

In connection with the new version of Partner Zone, please generate a new password once using the password reminder form. A link will be sent to the e-mail address that allows you to log in to the new site.

Im Anschluss daran, dass heute eine neue Versionen APP Partner Zone startet, generieren Sie bitte ein neues Passwort, in dem Sie das Erinnerungsformular verwenden. An die angegebene E-Mail Adresse wird ein Link gesendet, damit Sie sich auf der neuen Website anmelden können.

En raison de la nouvelle version de la zone partenaire, veuillez générer un nouveau mot de passe en utilisant le formulaire de rappel du mot de passe. Un lien sera envoyé à l'adresse e-mail qui vous permettra de vous connecter au nouveau site.

В связи с новой версией Зоны Партнера, пожалуйста, одноразовые, чтобы создать новый пароль с помощью формы восстановления пароля. На указанный адрес электронной почты вы получите ссылку для входа в новом сервисе.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10. Kontakt do Administratora: odo@app.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia lub w celach marketingowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia lub skutkować niemożliwością subskrypcji newslettera. Więcej informacji w Polityce prywatności.

©2017-2018 APP Sp. z o.o. • Wersja: 2.18.11.14