Projekty unijne

Projekty unijne

EFRR

APP Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności i promocję produktu marki APP na wybranych rynkach zagranicznych."

Cele i planowane efekty:

Celem projektu jest promocja marki produktowej firmy APP na rynkach zagranicznych, co umożliwi pozyskanie nowych kontrahentów oraz wpłynie na wzrost działalności eksportowej i przychodów z tego tytułu.

Najważniejszymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są:

  • ■ udział w zagranicznych wydarzeniach gospodarczych,
  • ■ nawiązanie relacji biznesowych i zawarcie nowych kontraktów handlowych,
  • ■ wzrost przychodów z eksportu,
  • ■ kształtowanie wizerunku firmy oraz zbudowanie świadomości marki APP i jej nazwy wśród potencjalnych klientów,
  • ■ wzmocnienie pozycji firmy oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej na wybranych rynkach perspektywicznych oraz europejskich.

Zaplanowane działania przyczynią się do uzyskania silnej pozycji konkurencyjnej poprzez promocję produktu marki APP na nowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 700 700,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 420 420,00 PLN