APP Sp. z o.o.

Załóż konto


Zapomniałeś hasła?


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10. Kontakt do Administratora: odo@app.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia lub w celach marketingowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia lub skutkować niemożliwością subskrypcji newslettera. Więcej informacji w Polityce prywatności.

©2017-2018 APP Sp. z o.o. • Wersja: 2.18.12.18